EVENT pro všechny hráče 4Story - Expící hon

Dear Iberians! Please pay attention and be careful with phishing tries. If you didn't request a new password and you received an e-mail, don't click in any image or link!! If you have doubts please contact support before clicking anywhere! Your 4story Team
  • Tímto zveme všechny hráče, které hra baví na polský oficiální server: Mortal, kde se bude pořádat Expící hon o pestré a bohaté odměny pro všechny, kteří se řádně registrují a postoupí do herních fází. Více informací o této akci s pozvánkou dostanete, když napíšete na můj email: event.poland4s@gmail.com .

  • Tento event nepořádá nikdo z adminů 4Story. Celý event vypracovala skupina hráčů 4Story, která se postarala taktéž o odměny. Všem kdo se připojí přejeme příjemnou zábavu a hodně štěstí v honu pro odměnu.
   _________________________________________________________________________
  • We hereby invite all players who love the game to the Polish official server Mortal, where we will be running an Expansion Hunt with colourful and rich prizes for all those who register correctly and advance to the next stages of the game. For more information about this event, along with an invitation, write to my email address: event.poland4s@gmail.com .

   This event is not organized by any of the 4Story admins. The whole event was prepared by a group of 4Story players who also took care of the prizes. We wish everyone who joins us a lot of fun and good luck in the hunt for prizes.