Pravidla hry

Dear Iberians! Please pay attention and be careful with phishing tries. If you didn't request a new password and you received an e-mail, don't click in any image or link!! If you have doubts please contact support before clicking anywhere! Your 4story Team
 • Pravidla hry

  (platnost 1.9.2019)


  Následující pravidla hry doplňují VOP. V případě rozporů mezi pravidly hry a VOP jsou VOP nadřazeny pravidlům hry.
  Body uvedené níže jsou platné pro všechny herní světy. Pokud jste přesvědčeni o tom, že jste byli zablokováni nebo potrestáni neprávem, kontaktujte prosím odpovědného člena Týmu pomocí ticket systému.
  Upozorňujeme, že stížnosti a žádosti týkající se osobních údajů k účtu lze řešit pouze s uživatelem účtu.


  1. Účty a údaje


  1.1. Přístup k účtu, používání účtu a sdílení účtu

  • Uživatel si může zaregistrovat několik účtů na každém serveru, ale hrát může v jednu chvíli jen na jednom.
  • Uživatel je povinen udržovat přihlašovací údaje, hesla a veškeré informace s nimi související striktně v tajnosti.
  • Uživatel není za žádných okolností oprávněn používat přihlašovací údaje jiného uživatele.
  • Hráči jsou zodpovědní za své účty a všechno, co se s nimi stane.

  1.2. Převod účtu


  Obchody s účty (za reálné peníze, předměty nebo herní měnu) nebo výměny účtů jsou striktně zakázány.


  2. Jména (hráč, klan, obchod, jezdecké zvíře nebo společník)


  Je zakázáno používat:

  • jakékoli výrazy považované za urážlivé, rasistické, politicky orientované, náboženské, napadající kohokoli (hráče a podobně) nebo takové, které odkazují na nezákonné aktivity;
  • přezdívku jakéhokoli člena 4Story týmu;
  • příliš dlouhé nebo nepochopitelné kombinace znaků.


  3. Chování


  3.1. Chat

  • Jazyk používaný ve hře by měl odpovídat jazyku serveru, avšak jsou povoleny i jiné jazyky, pokud nejsou používány k porušování pravidel nebo VOP.
  • Je třeba se vyhnout spamování hlavního chatu.
  • Používání chatu k urážkám, napadání, vyhrožování, vydírání nebo odhalování osobních údajů je zakázáno.
  • Jakýkoli obsah, který je považován za urážlivý, rasistický, politický, náboženský nebo odkazuje na jakoukoli nezákonnou činnost, je zakázán.
  • Zveřejňování odkazů nebo informací (včetně reklamy), které se nevztahují k oficiální verzi 4Story nebo jsou v rozporu s VOP, je zakázáno.


  3.2. Hra

  • Podvodné aktivity jakéhokoli druhu jsou zakázány (např. nabízení jedné položky ale odeslání jiné, posílání herních zpráv vyžadujících peníze atd.).
  • Je zakázáno jednat s úmyslem ničit hru pro ostatní hráče, jako například neustále krást nestvůry slabšímu hráči, odpojovat se během PvP atd.
  • V měsíčních a týdenních turnajích nesmějí hráči používat předměty jako vánoční orb, sněhové koule, halloweenské dýně atd. (jakýkoli předmět, který omračuje, přeměňuje nebo brání druhému hráči hrát jeho hru).
  • Není povoleno vstupovat do speciálních oblastí se záměrem získat odměnu bez vynaložení jakéhokoli úsilí (afk farming).


  4. Zneužívání chyb


  Bug je chyba ve hře, která může pro určité hráče vytvořit nespravedlivou výhodu. Je přísně zakázáno využívat těchto chyb, včetně, ale nejen: stackování elixírů, obcházení doby vyvolání nebo cooldownu schopností, vstupu do oblastí, kde nemůžete být napadeni atd.


  5. Podvodné/nelegální programy

  • Použití programů třetích stran k získání výhody ve hře je výslovně zakázáno. To zahrnuje mimo jiné: boty, skripty, makra atd.
  • Použití jakéhokoliv programu, který může skrývat vaši skutečnou IP adresu, je zakázáno. Tyto programy zahrnují, ale nejsou omezeny na: VPN, proxy, programy pro zvýšení výkonu jako např. PingZapper a WTFast.


  6. Eventy

  • Během eventu je třeba vždy dodržovat pokyny 4Story týmu. Nebudou-li tyto pokyny dodržovány, existuje šance, že budete z eventu vyloučeni.
  • Hráči by měli udržovat volnou oblast okolo teleportálu, aby se eventu mohli zúčastnit i jiní hráči.
  • Během akce není povoleno obtěžovat 4Story tým. Mají plné ruce práce s řízením eventu. Zašlete, prosím, své dotazy později prostřednictvím soukromé zprávy na fóru nebo e-mailem.
  • Po skončení eventu není povoleno vyžadovat ceny. Uživatelé nemají nárok na ceny.


  7. 4Story tým

  • Členové 4Story týmu nesmí rozdávat předměty ani prémiovou měnu, aby pomohli hráčům s nestvůrami nebo navyšováním levelu, nesmí ani vstupovat do klanů, skupin či raidů. Jediné výjimky jsou v případě eventů nebo bugů.
  • Uživatelé nesmí takové žádosti členům Týmu předkládat. Neustálé požadavky tohoto typu mohou mít za následek chat ban a/nebo vykopnutí ze serveru.
  • Pokyny a rozhodnutí 4Story týmu se musí dodržovat.
  • Uživatelé jsou povinni reagovat na zprávy členů 4Story týmu.
  • Pokud v přiměřené době nedojde k odpovědi, přestože uživatel pokračuje ve hře, má 4Story tým právo předpokládat, že hráč používá opatření k automatizaci své herní zkušenosti.
  • Není dovoleno obcházet rozhodnutí učiněná 4Story týmem kontaktováním jiného člena podpory/Týmu.
  • V případě jakýchkoliv stížností týkajících se chování/rozhodnutí člena 4Story týmu kontaktujte prosím další úroveň v hierarchii (TGM/GM-> SGM->GA->TM-> CoMa).
  • Podpora ohledně zablokovaného účtu může být poskytnuta pouze do 30 dnů od udělení blokace. Po uplynutí této lhůty může člen 4Story CZ týmu sdělit její důvod, ale další řešení bude zamítnuto.


  Pokud dojde k porušení těchto pravidel nebo VOP, si 4Story tým vyhrazuje právo varovat, vykopnout, dočasně nebo trvale zablokovat účet hráče (nebo účty, v případě, že má hráč víc než jeden).
  V případě, že hráči sdílejí své přihlašovací údaje, může 4Story tým odmítnout poskytnout jakoukoliv podporu.
  4Story tým si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla.
  Je na rozhodnutí 4Story týmu, zda daná akce představuje porušení pravidel chování a hry.


  Jak nahlásit hráče?

  • Pokud chcete nahlásit obtěžování, spam, urážky nebo podobné aktivity, vytvořte snímek obrazovky a pomocí našeho systému podpory jej bez úprav odešlete 4Story týmu, včetně data a času pořízení. Akceptovány jsou pouze snímky obrazovky z posledních 3 dnů.
  • Pokud chcete nahlásit hráče, který používá nelegální programy, afkuje nebo využívá bugy, budete muset natočit video v délce alespoň 2 minuty a bez jakýchkoliv modifikací jej pomocí našeho systému podpory odeslat 4Story týmu, včetně data a času záznamu. Akceptována jsou pouze videa z posledních 3 dnů
 • Aktualizace k 10.1.2022


  U pravidla 3.2. Hra doplněno pravidlo:


  V měsíčních a týdenních turnajích nesmějí hráči používat předměty jako vánoční orb, sněhové koule, halloweenské dýně atd. (jakýkoli předmět, který omračuje, přeměňuje nebo brání druhému hráči hrát jeho hru).


  Změnu pravidel provedlo přímo Gameforge na žádost ostatních komunit. Protože jsou pravidla stejná pro všechny komunity musíme i my přes náš nesouhlas toto pravidlo do pravidel hry zařadit.

  4Story.cz - Team Manager