[Οδηγός] Επαναφορά ελληνικής γραμματοσειράς στο παιχνίδι

 • Επαναφορά ελληνικής γραμματοσειράς στο παιχνίδι

  Δημιουργήθηκε από dx4, 15 June 2016  Για windows 10 ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία (σε παλαιότερες εκδόσεις η διαδικασία είναι παρόμοια):


  - Αρχικά πηγαίνετε control panel/πίνακας έλεγχου και στην προβολή κατηγοριών επιλέξτε Change date, time or number formats/Αλλαγή των μορφών ημερομηνίας, ώρας ή αριθμών:  Στη συνέχεια, στην οθόνη που ακολουθεί επιλέγετε Administrative/Διαχείριση και στο "Language for non-Unicode programs/Γλώσσα για τα προγράμματα που δεν υποστηρίζουν Unicode" επιλέγετε να αλλάξετε την ρύθμιση "Change system locale/Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων συστήματος" και από την λίστα που θα σας εμφανίσει θα επιλέξετε τα ελληνικά. Αν το κάνετε σωστά θα φαίνονται όπως στην εικόνα εκεί που λέει Greek(Greece)/Ελληνικά (Ελλάδας).
  Μόλις κάνετε την αλλαγή θα σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση τον υπολογιστή σας. Μετά την επανεκκίνηση είσαστε έτοιμοι.

  Εναλλακτικά:

  Σε όποιους δεν δουλεύει ο συγκεκριμένος τρόπος, δοκιμάστε:

  control panel > region and language > adminstrative > change language locale > ελληνικά.