Αντικείμενα που έχουν αλλού αλλά όχι ο ελληνικος server