Lista i struktura Zespołu 4Story.pl

 • announcement_4story_pl_5c38b2e3a0880674de750df0241fa3a9.png


  Członek Zespołu jest członkiem społeczności, który uzyskuje specjalne uprawnienia stając się Honorowym Członkiem Zespołu Support, świadczy on swoją pomoc na rzecz społeczności i podlega pod danego Community Managera, który jest pracownikiem firmy Gameforge AG. Za wszelkie sprawy techniczne, czyli otwieranie nowych kanałów i serwerów, naprawianie błędów itp. odpowiadają programiści, będący pracownikami firmy Gameforge AG. Poniżej znajduje się lista członków Zespołu wraz z opisem ich kompetencji.


  S1__griefplay_3502.jpg
  Pracownik firmy Gameforge AG odpowiadający za prawidłowe funkcjonowanie przydzielonych mu gier. Pomaga w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy Zespołem, a programistami. Kontaktuje się głównie z Zespołem (Team Manager i Administratorzy). Tag w grze: [CM].

  Art


  S1__griefplay_5311.jpg
  Osoba zajmująca się koordynacją gry oraz forum jako całości. Jego zadaniem jest dobór odpowiednich osób na stanowiska Administracji oraz sprawowanie nadzoru
  nad całym projektem. Przewodzi Komisji Rekrutacyjnej. Kontakt z Team Managerem to głównie system Support . Tag w grze: [TM].

  Caranthir


  S1__griefplay_8212.jpg
  Administratorzy Gry to najwyższa instancja związana z grą. Są łącznikami między resztą Zespołu, a programistami. Decyzje Administratorów Gry są bezwzględnie ostateczne, odwołania od ich decyzji należy kierować wyłącznie do nich. Wchodzi w skład Komisji Rekrutacyjnej. Skontaktować z nimi można się za pomocą systemu Support. lub e-mail. Tag w grze: [GA].

  S1__griefplay_6233.jpg
  Administratorzy Forum to najwyższa instancja związana z forum. Odpowiadają za całościowe funkcjonowanie forum oraz zarządzanie i kontrolę od strony technicznej. Nie mają obowiązku zajmować się moderacją forum i nie muszą przyjmować w tej sprawie zgłoszeń. Wchodzi w skład Komisji Rekrutacyjnej. Kontakt to głównie system Support lub Prywatna Wiadomość.


  S1__griefplay_3506.jpg
  Osoby będące przełożonymi Mistrzów Gry. Przyjmują odwołania od decyzji GM, przeprowadzają lokalne wydarzenia w grze oraz zajmują się bardziej skomplikowanymi problemami graczy. Odpowiadają także za rekrutacje oraz szkolenie nowych Mistrzów Gry. Wchodzi w skład Komisji Rekrutacyjnej. Główną drogą kontaktu z Super Mistrzami Gry jest system Support. Tag w grze: [SGM].

  Cameron
  Belladonna
  S1__griefplay_4397.jpg
  Osoby będące przełożonymi moderatorów. Kontrolują jakość wykonywanej pracy przez przydzielonych im podopiecznych, a także rozpatrują skargi/odwołania dotyczące ich moderatorów. Mogą współuczestniczyć przy rekrutacji nowych moderatorów. Dbają o ogólną oprawę i funkcjonowanie działów forum. Wchodzi w skład Komisji Rekrutacyjnej. Kontakt to Support lub Prywatna Wiadomość.

  Cameron
  Belladonna


  S1__griefplay_2212.jpg
  Mistrzowie Gry zajmują się utrzymaniem porządku w grze oraz pomocą przy wydarzeniach. Mają za zadanie kontrolować rozgrywkę i działać tak, żeby gra była sprawiedliwa. To do nich należy pisać w pierwszej kolejności, gdyż Mistrzowie Gry zajmują się większością spraw związanych z graczami. Główną drogą kontaktu z nimi jest system Support oraz Discord. Tag w grze: [GM].

  Eskel
  Rohen
  S1__griefplay_4900.jpg
  Moderatorzy to podstawowa siła utrzymująca forum w porządku. Zajmują się usuwaniem, zmienianiem, cenzurowaniem, przenoszeniem tematów i postów, które naruszają regulamin forum lub regulamin działu. Za naruszanie regulaminu forum udzielają użytkownikom odpowiednie kary. Główną drogą kontaktu z Moderatorami jest system Support, Discord lub Prywatna Wiadomość.

  ciap


  S1__griefplay_3971.jpg
  Nowo przyjęci do zespołu Mistrzowie Gry. Ich zakres obowiązków i uprawnienia są zbliżone do pełnoprawnych Mistrzów Gry. Tag w grze: [tGM].  S1__griefplay_5464.jpg
  Nowo przyjęci do zespołu Moderatorzy Forum. Ich zakres obowiązków i uprawnienia są zbliżone do pełnoprawnych Moderatorów.  caranthir.png