Struktura i zadania Zespołu 4Story.pl


 • announcement_4story_pl_5c38b2e3a0880674d  Członek Zespołu jest członkiem społeczności, który uzyskuje specjalne uprawnienia stając się Honorowym Członkiem Zespołu Support, świadczy on swoją pomoc na rzecz społeczności i podlega pod danego Community Managera, który jest pracownikiem firmy Gameforge. Za wszelkie sprawy techniczne, czyli otwieranie nowych kanałów i serwerów, naprawianie błędów etc. odpowiadają niemieccy programiści, będący pracownikami firmy Gameforge. Lista wszystkich Członków Zespołu umieszczona jest na Team Page'u. Poniżej znajduje się ogólny podział funkcji wraz z opisem ich kompetencji.


  Gameforge:

  cm.png

  Pracownik firmy Gameforge odpowiadający za prawidłowe funkcjonowanie przydzielonych mu gier. Pomaga w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy Zespołem 4Story.pl, a programistami Gameforge. Osoba pełniąca tą funkcję, będzie się wyróżniać specjalnym tagiem przed swoim nickiem w grze: [CM].


  Zespół Support:

  admin.png

  Odpowiada za całościowe funkcjonowanie gry oraz forum, a także nadzoruje innych członków supportu. Rozpatruje odwołania w ostatniej instancji, rozwiązuje najtrudniejsze problemy użytkowników oraz odpowiada za proces rekrutacji. Osoba pełniąca funkcję Administratora, będzie się wyróżniać specjalnym tagiem przed swoim nickiem w grze: [GA].


  ssupport.png

  Bardziej doświadczony członek supportu który nadzoruje podległe mu osoby, bierze czynny udział w szkoleniu oraz rekrutacji nowych członków Support Teamu. Rozpatruje odwołania od decyzji supporterów, a także rozwiązuje trudniejsze sprawy użytkowników. Na forum odpowiada za kształtowanie sposobu działania w działach oraz za to by każdy dział był odpowiednio często moderowany. Osoba piastująca stanowisko Starszego Supportera, będzie się wyróżniać specjalnym tagiem przed swoim nickiem w grze: [SGM].


  support.png

  Osoba która działa na pierwszej linii frontu zarówno w grze jak i na forum. W razie jakichkolwiek problemów to właśnie z nim należy się kontaktować w pierwszej kolejności. Zajmuje się rozwiązywaniem codziennych spraw użytkowników oraz odpowiada za przestrzegania regulaminów. Do jego obowiązków zalicza się także moderację wszystkich działów znajdujących się na naszym forum. Osoba pełniąca tą funkcję, będzie się wyróżniać specjalnym tagiem przed swoim nickiem w grze: [GM]. Główną drogą kontaktu z Supporterami jest System Zgłoszeń oraz e-mail. W nagłych sprawach można też szukać pomocy na IRCu.


  tsupport.png

  Nowo przyjęta osoba do zespołu. Zajmuje się tym samym co regularny supporter jednak wykonywana przez niego praca podlega szczegółowemu nadzorowi ze strony Starszych Supporterów. Jego doświadczenie oraz wiedza nie zawsze jest pełna dlatego jest wciąż szkolony by móc zapewnić tak samo wysoki poziom usług co reszta zespołu. Osoby nowo przyjęte, będą się wyróżniać specjalnym tagiem przed swoimi nickami w grze: [tGM].

  S1__griefplay_4636.jpg